GDPR

ASOCIATIA EUROPEANA DE HIPNOTERAPIE MEDICALA SI TERAPIA SUBCONSTIENTULUI

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale  cursantilor
Drepturile cursantilor privind protecția datelor cu caracter personal furnizate organizatiei sunt următoarele:

a) dreptul de acces la date – orice persoană fizică are dreptul de a obține de la operatorul de date personale confirmarea faptului că datele care o privesc sunt/nu sunt prelucrate de către operatorul de date personale;

b) dreptul la rectificare – orice persoană fizică are dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;

c) dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – orice persoană fizică are dreptul de a obţine din partea operatorului de date personale ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile Regulamentului;

d) dreptul la restricționarea prelucrării – orice persoană fizică are dreptul de a obţine din partea operatorului de date personale restricţionarea prelucrării în condițiile prevăzute în Regulament;

e) dreptul la portabilitatea datelor –- orice persoană fizică are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului de date personale într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului de date personale căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal în cazurile prevăzute în Regulament;

f) dreptul de a retrage consimțământul exprimat prin prezenta declarație privind furnizarea datelor personale, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, în condițiile Regulamentului;

g) dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere, în condițiile Regulamentului;

h) dreptul la opoziție – în orice moment, orice persoană fizică are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

i) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – orice persoană fizică are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea unuia sau mai multor dintre drepturile enumerate mai sus, se poate transmite un e-mail la drelenagabor@yahoo.com

Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
 1. Datele cu caracter personal ne sunt puse la dispoziţie de dumneavoastră, la semnarea contractului dar şi ulterior, ori de câte ori intervin schimbări în situaţia dumneavoastră personală care conduc la modificări ale documentelor de identitate şi actelor de stare civilă,  schimbări ale adresei de domiciliu sau reşedinţă, schimbări în calificarea profesională, absolvirea de noi cursuri de specializarte şi calificare,  etc., la eliberarea  diplomelor, dar şi în alte circumstanţe asemănătoare. 
 2. Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră în anumite împrejurări, inclusiv:
  • în momentul în care solicitaţi sprijin din partea noastră;
  • în momentul în care utilizaţi reţeaua internet disponibilă pentru atribuţiile dumneavoastră;
  • atunci când navigați, solicitați informații sau interacționați cu website-ul organizatiei;
  • la transmiterea şi/sau primirea corespondenţei e-mail 
  • pentru participarea la evenimente sau cursuri puse la dispoziţie de organizatie;
  • pentru autorizare în cadrul procedurilor de acces ;
  • la stabilirea unor împrejurări care afectează activitatea şi/sau obiectivele organizatiei cum ar fi: concurenţa neloială, conflictul de interese,  fapte de natură penală;
  • pentru asigurarea de măsuri privind supravegherea sănătăţii ;
  • pentru asigurarea necesarului de formare profesională;
  • la evaluarea şi monitorizarea performanţei profesionale, 
  • evidenţă contabilă şi salarizare, stabilirea şi plata taxelor şi impozitelor prevăzute de lege
 3. evidenţă contabilă şi salarizare, stabilirea şi plata taxelor şi impozitelor prevăzute de lege
 4. În anumite situaţii, colectăm date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră de la o sursă terță( din mediul online)
Ce date colectăm?

Pentru a ne îndeplini cerintele contractului, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, nu colectăm mai multe date cu caracter personal faţă de cât este necesar şi nu colectăm integral toate datele cu caracter personal de la fiecare persoană. 

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică, identificată sau identificabilă,  direct sau indirect. 

Organizatia colectează şi procesează următoarele categorii de date:

 • date de identificare: nume, prenume,  data şi locul naşterii, cetăţenia, sexul), adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online,  număr de telefon personal și/sau de serviciu, e-mail personal și/sau de serviciu, adresă (domiciliu/ reşedinţă, adresă de rezidenţă pentru cetăţenii străini),
 • profesia, 
 • locul muncii, experienţă profesională categorii de date cu caracter special, date cu caracter personal sensibile: de exemplu, fotografii, înregistrări video şi sistem CCTV, date referitoare la datele medicale, datele despre copii, date despre situaţia familială,  religia,  date privind starea de sănătatea proprie sau a membrilor de familie. Sunt date cu caracter special și fotografiile aparţinând cursantului şi/sau membrilor familiei sale, imagini preluate prin intermediul telefoanelor, camerelor video de supraveghere aflate în sediile în care vă desfăşuraţi activitatea, operatorilor asociaţi sau împuterniciţilor, furnizorilor sau prestatorilor de servicii;
 • informaţiile care aparţin vieţii dumneavoastră profesionale;
 • informaţii de natură financiară date privind plățile, cum ar fi datele necesare în vederea prelucrării plăților ,  conturile bancare, plăți efectuate;
 • informații suplimentare prelucrate în mod obligatoriu într-un proiect sau raport sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi instrucțiuni acordate, solicitări și proiecte în care aţi fost implicat, desfăşurarea activităţii, integral;
 • informații colectate din surse publice, medii online, 
 • date despre familie, copii, membri de familie etc. Aceste categorii speciale de date sunt colectate pentru că:
  • există obligație legală de prelucrare a acestor date; sau
  • v-aţi exprimat consimţământul; sau
  • prelucrarea este obligatorie în scopul imbunatatirii starii de sanatate
 • informaţii rezultate în urma înregistrării audio,  și metadate stocate pe serverele organizatorului; 
 • semnătura; 
 • orice alte informaţii care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de organizator (cum ar fi: istoricul          profesional, segmentarea pe categorii);
 • orice alte informații care sunt necesare desfășurării activității organizatiei sau cele solicitate de dvs in scopul informarii dvs privind activitatea organizatiei.